Trustpilot

Artikel:

Exploring the feasibility of using affective pictures to elicit positive emotion with nursing home residents with dementia.

In het onderzoek van Chou et al. (2015) werd gekeken naar welke foto’s de meest positieve reacties opleverden bij mensen met dementie. Deelnemers aan dit onderzoek gaven de meest positieve reacties op een afbeeldingenreeks met een hoge aantrekkingskracht en matige opwinding (b). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat, depressie en apathie vaak te vinden zijn bij mensen met dementie.

Deze syndromen kunnen de moeilijkheid van emotie-opwekking vergroten en kunnen hun positieve reactie op de stimuli verminderen. Bij de andere afbeeldingsreeksen, met hoge opwinding en hoge aantrekkingskracht (a) of met lage opwinding en hoge aantrekkingskracht (c) willen de auteurs opmerken dat de reacties van de deelnemers op deze afbeeldingreeksen (a) en (c) relatief neutraal waren, wat aangeeft dat deze foto’s mogelijk niet geschikt zijn om te worden gebruikt als emotiestimuli voor mensen met dementie. Hier zou een mogelijke verklaring kunnen worden gegeven.

Allereerst hebben mensen met matig-stadium dementie vaak een gebrek aan ruimtelijk inzicht. Dit kan het voor de deelnemers moeilijk hebben gemaakt om van de foto’s van het landschap te genieten. Weergave vanaf een afstand (bijvoorbeeld ‘wandelaar’, ‘achtbaan’ en ‘klifduikers’ in afbeeldingsreeks (a) of detailfoto’s (bijvoorbeeld ‘viool’ in afbeeldingsreeks (c) hebben mogelijk hun moeilijkheidsgraad vergroot in het herkennen van het thema in deze foto’s. Ten tweede kan het geheugenverlies van invloed zijn op de deelnemers om de foto’s te begrijpen en te ervaren. Mensen met dementie zullen de thema’s in foto’s mogelijk niet onthouden/begrijpen, bijvoorbeeld de thema’s in set (a) zijn mensen spannende activiteiten doen (zoals wandelen, achtbaan verkennen, klifduiken en skiën). Mensen met dementie zullen deze activiteiten mogelijk niet begrijpen, omdat ze dit niet meer herkennen. Daardoor zullen ze nauwelijks emotionele reacties op deze foto’s hebben.

Het is interessant om op te merken dat de meeste van onze deelnemers grote affectie toonde voor een babyportret en een set foto’s met puppy’s (b). Dit kan betrekking hebben op hun ervaringen in het verleden. We vonden ook dat mensen met dementie de neiging hebben om te reageren op de thema’s waarmee ze vertrouwd zijn, wat suggereert dat het opwekken van emoties zeer persoonlijk is.

Literatuur:

Chou, W. Y., Waszynski, C., Kessler, J., & Clarkson, P. J. (2015). Exploring the feasibility of using affective pictures to elicit positive emotion with nursing home residents with dementia. Procedia Manufacturing, 3, 2219-2222.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief