Trustpilot

Onderzoek

It takes a village to grow old

Een artificial intelligence kunstwerk

Samen met de TU/e, HvA, Leyden Academy, Stadsdorp Vondel/Helmers en WG-kunst doen wij het project “It takes a village to grow old”. Hierbij gaan wij ontmoetingen stimuleren in de Vondel/Helmers buurt in Amsterdam door gebruik te maken van een Artificial Intelligence kunstwerk.

Sociale contacten en ontmoetingen in de buurt zijn namelijk van belang voor de mensen die er wonen. Het stimuleert ook de samenredzaamheid van buurtbewoners en in het bijzonder mensen met beginnende dementie.

Lees het artikel hier!

Wie zorgt?

Ondersteuning bij eten en drinken

Samen met UvA, HvA, TU/e, HAN, UU, Hilverzorg, Zuidzorg en DrieGasthuizenGroep doen wij het project “Wie zorgt?”. Door de inzet van slimme technologische innovaties, zoals een Intelligente Zorgomgeving kan de werkdruk sterk verminderd worden.

Een Intelligente Zorgomgeving maakt gebruik van sensortechnieken en Artificiële Intelligentie (AI) en kan daardoor de leefpatronen en zorgbehoefte van ouderen met dementie in kaart brengen, analyseren en op juiste wijze op deze behoefte reageren. Binnen dit project zorgt AI zorgt voor personalisatie (zelflerend m.b.v. reinforcement learning) van de Intelligente Zorgomgeving zodat er meer gepersonaliseerde zorg kan worden gegeven.

Lees het artikel hier!

JAIN project

AI technologie voor een betere zorg

Sinds 2023 werken wij samen met JAIN. Waarbij onze missie is om alles te automatiseren wat in de nabije toekomst geautomatiseerd kan worden om mensen met dementie te ondersteunen bij het behouden van autonomie, zelfredzaamheid, geluk en kwaliteit van leven. Om dit te bereiken is het belangrijk om de kennis die vergaard is bij wetenschappelijke onderzoeksinstituten bij ontwikkelaars te brengen, zodat de kennis in de praktijk kan worden toegepast en betaalbare producten voor mensen met dementie kunnen worden aangeboden. 

Het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) kan de kwaliteit van de zorg verbeteren, de kosten verlagen en de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naaste mantelzorgers verhogen. Door patronen van mensen met dementie te analyseren en te voorspellen wat mensen met dementie zouden moeten doen, kan de ziektelast van mensen met dementie worden verminderd.

Klik hier voor meer info!

Sense of Home

Groepsgericht dagprogramma

Samen met de Fontys Hogeschool en zorglocatie Archipel Eerdbrand hebben wij het project “Sense of Home” uitgevoerd. Hierbij werd onderzocht hoe ouderen in een zorginstellingen een thuisgevoel kunnen ervaren. Fontys Hogescholen en illi-tv hebben bij Archipel Eerdbrand in Eindhoven een ‘fieldlab’ gecreëerd, waarbij er in een praktijkomgeving getest wordt.

Het doel van dit onderzoek is om het dagprogramma aan te laten sluiten bij de eigenschappen van de bewonersgroep. Op deze manier zal het dagprogramma bij elke zorginstelling anders worden. Hierbij wordt rekening gehouden met het dagritme en de voorkeuren van de bewonersgroep. 


Lees het artikel hier!

De illi-tv thuis

Van zorginstelling naar mensen thuis

In een gezamenlijk onderzoeksproject van illi Engineering BV en de Hogeschool van Amsterdam, lectoraat Ergotherapie – Participatie en Omgeving, is verkend wat de mogelijkheden zijn voor het toepassen van illi-tv bij thuiswonende ouderen met dementie. Het project is gefinancierd door de gemeente Amstelveen met een subsidie uit het Innovatiefonds Zorg en Welzijn.

Doel was een verkennend en lerend onderzoek te doen naar de belevings- en gebruikswaarden en implementatiemogelijkheden van illi-tv thuis vanuit de perspectieven van betrokkenen. Dat zijn de ouderen met dementie, zijn of haar mantelzorger(s), de casemanager dementie en
thuiszorgmedewerker(s). Het is uitgevoerd in periode maart 2019 – september 2021. Dit was tijdens corona, wat onderzoek doen bemoeilijkte.

Lees het artikel hier!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief