Trustpilot

Onderzoek

Levensverhaal

Familiefoto’s

Familiefoto’s werken erg goed bij het ophalen van autobiografische herinneringen bij mensen die leven met dementie. De patiënte in dit onderzoek scoorde zelfs perfect, wanneer gevraagd werd om personen en gebeurtenissen te identificeren aan de hand van familiefoto’s.
Lees het artikel hier!

Soort foto’s

Wat voor een type foto werkt het best voor mensen die leven met dementie? In dit onderzoek worden verschillende type foto’s getest. Hierbij werd onderzocht welke categorieën foto’s het vaakst werden herinnerd, geïdentificeerd of leuk werden gevonden.
Lees het artikel hier!

Wat voor foto’s

Foto’s met een grote aantrekkingskracht en een matige vorm van opwinding leveren de meest positieve reacties op bij mensen die leven met dementie. Het is interessant om op te merken dat de meeste deelnemers aan dit onderzoek grote affectie toonde voor een babyportret en een set foto’s van bijvoorbeeld puppy’s.
Lees het artikel hier!

It takes a village to grow old

Een artificial intelligence kunstwerk

Samen met de TU/e, HvA, Leyden Academy, Stadsdorp Vondel/Helmers en WG-kunst doen wij het project “It takes a village to grow old”. Hierbij gaan wij ontmoetingen stimuleren in de Vondel/Helmers buurt in Amsterdam door gebruik te maken van een Artificial Intelligence kunstwerk. Sociale contacten en ontmoetingen in de buurt zijn namelijk van belang voor de mensen die er wonen. Het stimuleert ook de samenredzaamheid van buurtbewoners en in het bijzonder mensen met beginnende dementie.
Lees het artikel hier!

Wie zorgt?

Ondersteuning bij eten en drinken

Samen met UvA, HvA, TU/e, HAN, UU, Hilverzorg, Zuidzorg en DrieGasthuizenGroep doen wij het project “Wie zorgt?”. Door de inzet van slimme technologische innovaties zoals een Intelligente Zorgomgeving kan de werkdruk sterk verminderd worden. Een Intelligente Zorgomgeving maakt gebruik van sensortechnieken en Artificiële Intelligentie (AI) en kan daardoor de leefpatronen en zorgbehoefte van ouderen met dementie in kaart brengen, analyseren en op juiste wijze op deze behoefte reageren. Binnen dit project zorgt AI zorgt voor personalisatie (zelflerend m.b.v. reinforcement learning) van de Intelligente Zorgomgeving zodat er meer gepersonaliseerde zorg kan worden gegeven.
Lees het artikel hier!

illi-tv thuis

De illi-tv van zorginstelling naar mensen thuis

In een gezamenlijk onderzoeksproject van illi Engineering BV en de Hogeschool van Amsterdam, lectoraat Ergotherapie – Participatie en Omgeving, is verkend wat de mogelijkheden zijn voor het toepassen van illi-tv bij thuiswonende ouderen met dementie. Het project is gefinancierd door de gemeente Amstelveen met een subsidie uit het Innovatiefonds Zorg en Welzijn. Doel was een verkennend en lerend onderzoek te doen naar de belevings- en gebruikswaarden en implementatiemogelijkheden van illi-tv thuis vanuit de perspectieven van betrokkenen. Dat zijn de ouderen met dementie, zijn of haar mantelzorger(s), de casemanager dementie en
thuiszorgmedewerker(s). Het is uitgevoerd in periode maart 2019 – september 2021. Dit was tijdens corona, wat onderzoek doen bemoeilijkte.
Lees het artikel hier!

Muziektherapie

De invloed van muziek

In de praktijk hoor je met name dat welbevinden de kwaliteit van leven verbeteren. Mensen worden rustiger en zijn meer ontspannen. Hierdoor is het ook makkelijker om andere dingen, zoals korte gesprekken, te ondernemen met de mensen met dementie. Je ziet ook duidelijk dat het ook weerslag heeft op professionals—zoals verzorgenden en verpleegkundigen. Die gaan bijvoorbeeld zelf mee neuriën. De hele sfeer verbetert dus en dat heeft impact op inwoner én verzorger.
Lees het artikel hier!

Beweging

Het effect van beweging

Twee keer per week sporten voor minstens een half uur kan een positief resultaat opleveren bij het ontwikkelen van dementie. Dit is vooral het geval wanneer krachttraining, balansoefeningen, flexibiliteit en uithoudingsvermogen worden gecombineerd.

Uit een onderzoek is gebleken dat er een groot verschil is tussen mensen die wel en niet bewegen omtrent de ontwikkeling van dementie. 
Lees het artikel hier!

Geheugentraining

Het positieve effect van het trainen van de hersenen

In een maatschappij waar mensen steeds ouder worden is dementie een groeiend probleem. De medische wetenschap heeft ervoor gezorgd dat ons lichaam langer gezond en functioneel blijft, maar om ons brein en onze geest gezond te houden bestaan er niet echt medicijnen of operaties. Gelukkig zijn er ondertussen andere manieren gevonden hoe we onze geest kunnen blijven trainen, ook dit heeft een positief effect.
Lees het artikel hier!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief