Trustpilot

Artikel:

Effects of physical exercise on health and well-being of individuals living with a dementia in nursing homes: a systematic review.

Het is interessant dat onderzoekers van de Centers for Disease Control and Prevention, geen lineaire relatie vonden tussen de duur en intensiteit van beweging en de gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven. In plaats daarvan vonden ze een meer kromlijnige relatie. De kwaliteit van leven ging het meest vooruit als er gemiddeld gesport werd. Helemaal niet sporten had een negatief effect op de kwaliteit van leven in vergelijking met gemiddeld sporten. Veel sporten (bijna elke dag) had ook een negatief effect op de kwaliteit van leven. De drempel waarbij sporten gezond is, kan vrij laag zijn. Vooral bij personen met lagere niveaus van fysieke prestaties.

Deze studie vond een potentieel belangrijk effect tussen bewegen en het fysiek functioneren van mensen met dementie. Er is een grotere risico reductie op het ontwikkelen van dementie bij mensen die bewegen en fysiek minder functioneren, dan bij mensen die bewegen en fysiek beter functioneren. Hierbij is het wel belangrijk om op te merken dat beweging dementie niet kan voorkomen. Het kan echter wel het begin van dementie vertragen. De resultaten in dit onderzoek komen overeen met de resultaten van eerdere onderzoeken.

De bevindingen van dit onderzoek suggereren dat lichaamsbeweging de gezondheid en het welzijn van mensen met dementie in verpleeghuizen positief beïnvloedt. Bewegingen die kracht, balans, flexibiliteit en uithoudingsvermogen combineerden (meestal in de vorm van lopen), was de meest voorkomende combinatie om significante verbeteringen te produceren in de gezondheid en het welzijn van mensen met dementie in verpleeghuizen. Ook in vergelijking met andere bewegingsoefeningen, zoals wandelen en zittende sociale activiteiten. Een aantal studies toonde significante verbeteringen aan op gebieden zoals cognitie, agitatie, stemming, mobiliteit en functioneel vermogen. De duur, lengte en frequentie van de bewegingsoefeningen die in de onderzoeken werden beoordeeld, varieerden sterk en hoewel de optimale parameters voor lichamelijke inspanningsinterventies nog niet zijn vastgesteld, heeft deze systematische beoordeling aangetoond dat lichaamsbeweging gedurende minstens 30 minuten tweemaal per week aanzienlijke verbeteringen kan opleveren. Er konden geen conclusies worden getrokken met betrekking tot de intensiteit van de beweging sessies en de ernst van dementie uit dit onderzoek, aangezien deze informatie varieerde en er nog weinig onderzoek naar is gedaan. Dit is een opkomend onderzoeksgebied dat de afgelopen jaren aan kracht heeft gewonnen.

Naarmate de bevolking vergrijst, zal de vraag naar gezondheidszorg toenemen, dus het is belangrijk dat effectieve zorg voor dementie aanwezig is. Meer onderzoek is nodig om de optimale parameters van bewegingsoefeningen voor mensen met dementie in verpleeghuizen te bepalen en andere belangrijke kwesties aan te pakken, zoals vallen, slaap, sociale interactie en zelfrespect. Dit zal helpen om beoefenaars te begeleiden die in verpleeghuizen werken en de vaardigheden van gezondheidswerkers zoals fysiotherapeuten gebruiken, zodat een revalidatiebenadering van dementiezorg kan worden toegepast, waardoor de kwaliteit wordt geoptimaliseerd.

Literatuur:

Brett, L., Traynor, V., & Stapley, P. (2016). Effects of physical exercise on health and well-being of individuals living with a dementia in nursing homes: a systematic review. Journal of the American Medical Directors Association, 17(2), 104-116.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief