Trustpilot

Sense of Home

Sense of Home

Tijdens het project ‘Sense of home’ hebben wij op twee woonkamers van Archipel Eerdbrand de illi-tv neergezet. Wij zijn bezig geweest om het dagprogramma van illi-tv af te laten stemmen op de bewonersgroep. Dit kan straks bij elke illi-tv!

Met dit onderzoek wil illi-tv het huidige dagprogramma door ontwikkelen. Het dagprogramma is een soort televisiekanaal dat de hele dag door beelden en muziek afspeelt. Het dagprogramma bevat bijvoorbeeld natuurbeelden, tours door musea, muziek en nog veel meer. Er wordt ook rekening gehouden met tijd en datum. Het dagprogramma bevat rustige beelden en geluiden, in plaats van drukke televisie met reclames. Dit wordt vaak beter bekeken door de bewoners met dementie in een zorginstelling. Het dagprogramma is over de jaren heen steeds verbeterd in samenwerking met verschillende zorginstellingen.

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan om het welzijn van mensen met dementie in een zorginstelling te verbeteren. Welke beelden en muziek werken voor mensen met dementie is voor iedereen verschillend. In dit onderzoek wordt er gekeken hoe illi-tv ingezet kan worden om het welzijn van bewoners in een zorginstelling te verbeteren. Daarbij is de vraag in dit onderzoek: “Wat voor effect hebben verschillende soorten beelden op verschillende soorten mensen, in verschillende situaties, op verschillende tijden en kunnen we hier met dit onderzoek algemene lessen uit trekken?”

Dit project is mogelijk gemaakt door Fontys Hogescholen en Archipel Eerdbrand. Fontys hogescholen hebben een project ‘Sense of Home’, waarbij er onderzocht wordt hoe ouderen in een zorginstelling een thuisgevoel kunnen ervaren. Fontys Hogescholen en illi-tv hebben bij Archipel Eerdbrand in Eindhoven een ‘fieldlab’ gecreëerd, waarbij er in een praktijkomgeving getest wordt.

Sommige beelden en geluiden werken goed voor meer mensen binnen deze doelgroep en sommige zijn heel specifiek geschikt voor mensen met bepaalde levenservaringen. Onderzoek naar welke beelden en geluiden bij wie het beste werken, kan illi-tv helpen om hun product te verbeteren. Bij Archipel Eerdbrand zijn er twee illi-tv’s aangesloten op twee woonkamers. Hier wonen mensen met dementie in een vergevorderd stadium. Dit zijn gesloten afdelingen, maar de woonkamer is vrij toegankelijk voor tien bewoners per afdeling.

Twee bewoners komen uit Suriname, het dagprogramma houdt hier rekening mee.

Het doel van dit onderzoek is om het dagprogramma aan te laten sluiten bij de eigenschappen van de bewonersgroep. Op deze manier zal het dagprogramma bij elke zorginstelling anders worden. Hierbij wordt rekening gehouden met het dagritme en de voorkeuren van de bewonersgroep. Uit de interviews kwam naar voren dat er behoefte is aan een dagprogramma dat beelden en geluid automatisch op een bepaald tijdstip afspeelt. Zo was volgens een zorgmedewerker Youtube wel redelijk handig, omdat er zoveel opstaat, maar veel zoekwerk.

Voor het bepalen van het ritme van de dag en de voorkeuren voor beeld en geluid van de bewoners zijn er semi-gestructureerde interviews gehouden. Daarnaast is er gekeken naar de data van de afgespeelde content. Hierbij is er gekeken naar op welke tijden bepaalde content wordt aangeklikt. Aan de hand van deze interviews, aantal kliks en telefonische gesprekken is er een nieuw schema gemaakt voor het afspelen van een bepaald thema op het gewenste tijdstip. Samen met de verzorgers heeft illi-tv dit schema opgesteld. Dit nieuwe dagprogramma is daarna uitgerold op beide illi-tv’s.

Er kan uit dit onderzoek geconcludeerd worden dat beelden en muziek een prikkel moeten geven bij de bewoners, anders wordt hun aandacht er niet bijgehouden. Juist daarom is het belangrijk om content te vinden die goed aansluit bij de behoeften van de bewonersgroep. Volgens een zorgmedewerker stond het nieuwe dagprogramma “erg vaak op”. Bij het oude dagprogramma was dit niet het geval. Daarom vonden de zorgmedewerkers dat het nieuwe dagprogramma een verbetering is. Om het dagprogramma in de toekomst nog beter aan te laten sluiten bij de wensen van de bewoners is er meer onderzoek nodig naar de behoeften van de bewoners.

De favoriete muziek (Dolly Parton) van de bewoners komt in het dagprogramma.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief