Trustpilot

Plezierig thuis wonen met dementie

Na het succes van illi-tv bij zorginstellingen zijn wij nu samen met de gemeente Amstelveen en de HvA aan het onderzoeken hoe illi-tv ook naar mensen met dementie thuis kan worden gebracht. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het ‘Innovatiefonds Zorg en Welzijn’ van de gemeente Amstelveen. Doe mee met de test en probeer illi-tv 12 weken lang gratis uit! Lees verder voor meer informatie over illi-tv en dit onderzoek.

Wat is illi-tv?

illi-tv is een kastje dat aan de tv wordt gekoppeld, illi-tv bevat onder andere een doorlopend dagprogramma dat de dagstructuur van ouderen verbetert. Daarnaast staat er een verzameling van liedjes, video’s en foto’s op welke kunnen worden afgespeeld. illi-tv is ontwikkeld voor mensen dementie en biedt verschillende programmaonderdelen waarmee (groeps)activiteiten aangeboden kunnen worden, die het ophalen van herinneringen (reminiscentie) stimuleert en het gezamenlijk doen van activiteiten. Het kiezen van de programmaonderdelen van illi-tv gebeurt door middel van de illi-tv app die op een smartphone of tablet wordt geïnstalleerd.

illi-tv is in eerste instantie ontwikkeld voor zorginstellingen die zorg en ondersteuning bieden aan dementerende ouderen die in een zorginstelling wonen. De verzorging of activiteitenbegeleiding kiest (doelgericht) een programma uit het keuzemenu via de illi-app. illi-tv kan op basis van behoeften op maat worden gemaakt door toevoeging van bijvoorbeeld persoonlijke foto’s van bewoners/bezoekers of historische foto’s van de omgeving. Dit activeert het ophalen van herinneringen en stimuleert het onderlinge gesprek.

De ervaringen met het gebruik van illi-tv in zorginstellingen zijn positief. Op basis hiervan is bij de ontwerpers en eigenaren van illi Engineering het idee ontstaan illi-tv ook voor thuiswonende ouderen met dementie te willen gaan ontwikkelen. De vooronderstelling is dat illi-tv thuis waarde kan hebben voor zowel de oudere met dementie en zijn of haar mantelzorger(s) als de thuiszorg. Door plaatsing van een illi-tv installatie hopen de ontwerpers: (1) rust te creëren bij mensen met (beginnende) dementie en hun omgeving; (2) mensen zo lang mogelijk (zelfstandig) thuis te laten wonen; en (3) de kosten in de zorg terug te dringen.

Huidige situatie en vraagstelling illi Engineering

Op dit moment is op kleine schaal ervaring opgedaan met het toepassen van illi-tv thuis. De eerste ervaringen, met name vanuit het perspectief van de mantelzorgers, zijn positief. Deze ervaringen hebben illi Engineering geïnspireerd een nadere verkenning te willen doen naar de mogelijkheden van illi-tv thuis. De uitdaging is daarbij om illi-tv aan te laten sluiten bij de behoeften van mantelzorger(s), thuiszorg en de dementerende oudere zelf, met betrekking tot plezierig, veilig en zelfredzaam thuis wonen. Dit vraagt om een verbijzondering en gepersonaliseerde programmering van illi-tv, die aansluit bij behoeften en mogelijkheden van de mantelzorger(s), thuiszorg en thuiswonende oudere met dementie, en om monitoring en evaluatie van de toepassings- en gebruiksmogelijkheden.

Dit is de applicatie waar illi-tv mee wordt bediend.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit thuiswonende ouderen met dementie die zorg en ondersteuning krijgen van mantelzorger(s) en/of thuiszorg.

Wat zoeken wij?

Voor dit project zoeken wij vijf thuiswonende mensen met dementie waarbij wij illi-tv gedurende een periode van twaalf weken willen gaan uitproberen. Meedoen aan dit project is gratis en is mogelijk gemaakt door het innovatiefonds Zorg en Welzijn van de gemeente Amstelveen.

Doe mee!

Bel of Whatsapp ons via 0612455448 of mail ons naar info@illi-tv.nl

Verloop pilot

Tijdens deze pilot proberen wij de bewoner, mantelzorger(s) en zorg zo min mogelijk te belasten. Hieronder staat kort beschreven hoe wij dit onderzoek doen.

  • Verkennend gesprek met de bewoner, mantelzorger en zorg om illi-tv te personaliseren
  • Uitleg geven aan de bewoner, mantelzorger(s) en zorg over illi-tv
  • Interviews over het gebruik van illi-tv met bewoner, mantelzorger(s) en zorg
  • Groepsgesprek over het gebruik van illi-tv

Meld u aan voor onze nieuwsbrief